Definition af rehabilitering

Videnscentret arbejder for at samle og generere viden om rehabilitering til mennesker med parkinson.

Centret læner sig op ad en bred begrebsmæssig forståelse af rehabilitering. Forståelsen bygger på definitionerne, som de fremstilles af både Marselisborgcenteret og WHO  (Læs definitionerne her), men også på fx Palliationsbegrebet

Denne forståelse af rehabilitering rummer de fysiske, psykologiske og sociale problemstillinger, der er forbundet med en fremadskridende lidelse som parkinson hen over hele sygdomsforløbet.

Bred vifte af fagområder og videnskabelige kompetencer
Videnscentret faciliterer forskningsaktiviteter, som repræsenterer en bred vifte af fagområder og videnskabelige kompetencer.

Ligeledes arbejder videnscentret for at kortlægge praksisbaseret viden i tæt samarbejde med det sundhedsprofessionelle team på Sano, ressourcepersoner på det kommunale område, deltagere på Sanos rehabiliteringsforløb m.fl.