Rekruttering af deltagere til

Brugerråd omkring rehabiliteringsindsatsen for mennesker med Parkinson:

Har du deltaget i et rehabiliteringsforløb på Sano for mennesker med Parkinson i fase 2-3 – eller er du pårørende til én, der har?

Sano og Parkinsonforeningen søger deltagere til et brugerråd omkring rehabiliteringsindsatsen for mennesker med Parkinson.

Vi bruger din viden!
Vi søger lige nu:

  • 2-3 personer, der har deltaget i fase 2-3 rehabiliteringsforløbet (heraf 1 som næstformand for rådet)
  • 1-2 pårørende, der har deltaget i fase 2-3 rehabiliteringsforløbet
  •  1-2 personer, der har deltaget i fase 2-3 opfølgningsforløbet.

Formålet med brugerrådet er at inddrage mennesker med Parkinson og pårørende i den løbende udvikling af rehabiliteringsindsatserne. Som deltager i brugerrådet har du dermed mulighed for at komme med input og erfaringer, der kan kvalificere rehabiliteringsforløbet på Sano.

Herudover har du mulighed for at bidrage med viden omkring, hvordan rehabiliteringsindsatserne i dit nærmiljø forløber – eksempelvis i forhold til overgangsfasen fra Sano til hverdagslivet mv. Den viden, du som deltager bidrager med, vil ydermere bruges i arbejdet med at udpege relevante forskningsinitiativer omkring rehabilitering til mennesker med Parkinson. 

Brugerrådet samles 2-3 gange årligt i ca. 3 timer, og medlemmerne vælges for en periode på 2 år ad gangen.

Vil du være med?
Har du lyst til at deltage i brugerrådet eller behov for uddybende oplysninger, kan du kontakte Tina Backmann, som er leder af Videnscenter for rehabilitering til mennesker med Parkinson på tbackmann@sanocenter.dk eller på telefon 2496 2218.

DOWNLOAD: Kommissoriet for brugerrådet, hvor bla. formål og opgaver er nærmere beskrevet (.pdf)